Ανάκτηση δεδομένων

[Διόρθωση]: Τα αρχεία διαγράφονται όταν κάνετε αριστερό κλικ στα Windows