Ανάκτηση Δεδομένων

Πώς να καθαρίσετε το φάκελο AppData στα Windows 11 ή Windows 10;