Συμβουλές Ανάκτησης Δεδομένων

Τρόπος αντιμετώπισης της κάρτας Micro SD που δεν έχει μορφοποιηθεί - Δείτε εδώ [Συμβουλές MiniTool]