Συμβουλές δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας

Μπορείτε να κάνετε σταδιακά αντίγραφα ασφαλείας των Windows 11; Πώς να δημιουργήσετε; (2 τρόποι)