Συμβουλές δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας

Πώς να διορθώσετε το Windows Update ή το σφάλμα ενεργοποίησης 0xc004f075;