Ανάκτηση δεδομένων

Πώς να διορθώσετε τον κάδο ανακύκλωσης είναι γκριζαρισμένος και να ανακτήσετε δεδομένα