Ιστολόγιο

Διορθώθηκε - Το πρόγραμμα εγκατάστασης δεν μπόρεσε να χρησιμοποιήσει το υπάρχον διαμέρισμα (3 περιπτώσεις) [Συμβουλές MiniTool]