Νέα

Τι είναι το αντίγραφο ασφαλείας σε επίπεδο αρχείου; [Υπέρ και κατά]