Συμβουλές δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας

Το Evernote δεν συγχρονίζεται; Ένας οδηγός βήμα προς βήμα για τη διόρθωση αυτού του ζητήματος [Συμβουλές MiniTool]