Βιβλιοθήκη Minitool Wiki

Τι είναι η διαδικασία LockApp.exe και είναι ασφαλής στα Windows 10; [MiniTool Wiki]