Βάση Γνώσεων

Τι είναι η εικονικοποίηση UAC και πώς να την ενεργοποιήσετε στα Windows;