Νέα

Η επιδιόρθωση δεν μπορεί να αλλάξει το φόντο για διαφορετικούς εικονικούς επιτραπέζιους υπολογιστές