Ανάκτηση δεδομένων

Διορθώθηκε: Μαύρη οθόνη μετά το πάτημα Alt + Tab Windows 11 10