Συμβουλές Δημιουργίας Αντιγράφων Ασφαλείας

Διορθώθηκε - το system32 config systemprofile Desktop δεν είναι διαθέσιμο [Συμβουλές MiniTool]