Συμβουλές Ανάκτησης Αρχείων Android

Διορθώθηκε - Δυστυχώς, η διαδικασία com.android.phone έχει σταματήσει [Συμβουλές MiniTool]