Ανάκτηση δεδομένων

Πώς να καταργήσετε τη μορφοποίηση μιας μονάδας αντίχειρα: Ανάκτηση και προστασία δεδομένων