Νέα

Τι είναι το $Winre_Backup_Partition.Marker και μπορώ να το διαγράψω;