Βιβλιοθήκη Wiki Minitool

Εισαγωγή στη μνήμη μόνο για ανάγνωση (ROM) και τους τύπους της [MiniTool Wiki]