Δίσκος κατάτμησης

Μπορώ να τρέξω το New World σε υπολογιστή; Ελέγξτε τις απαιτήσεις συστήματος New World