Ανάκτηση δεδομένων

Πώς να ανακτήσετε τους διαγραμμένους φακέλους στα Windows;