Συμβουλές δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας

Πώς να προετοιμάσετε έναν υπολογιστή για απόρριψη Ανακύκλωση σε διάφορες συμβουλές