Συμβουλές Ανάκτησης Δεδομένων

Η μηχανή ώρας έχει κολλήσει κατά την προετοιμασία αντιγράφων ασφαλείας; Επίλυση προβλήματος [Συμβουλές MiniTool]