Συμβουλές δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας

Τρόπος διόρθωσης Αναγνωριστικού συμβάντος 8193: Σφάλμα υπηρεσίας σκιώδους αντιγραφής τόμου Win 10