Βιβλιοθήκη Minitool Wiki

Τι είναι το Intel Security Assist και πρέπει να το απενεργοποιήσετε; [MiniTool Wiki]