Συμβουλές δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας

3 τρόποι δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας αρχείων πριν από τη μορφοποίηση στα Windows 10 11;