Βιβλιοθήκη Wiki Minitool

Τι είναι το Windows PE και πώς να δημιουργήσετε ένα εκκινήσιμο WinPE Media [MiniTool Wiki]