Νέα

Πού βρίσκεται η τοποθεσία αποθήκευσης του Elden Ring; Πώς να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας του αρχείου αποθήκευσης;