Συμβουλές δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας

Διορθώστε τον πάροχο σκιωδών αντιγράφων είχε ένα απροσδόκητο σφάλμα – 0x8004230F