Συμβουλές Ανάκτησης Δεδομένων

Διορθώθηκε: Σφάλμα PFN_LIST_CORRUPT στα Windows 10/8/7 / XP [Συμβουλές MiniTool]