Βάση Γνώσεων

Τι είναι το Print Spooler και πώς να το επαναφέρω στα Windows 10;