Συμβουλές δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας

Πώς να μεταφέρετε δεδομένα από έναν SSD σε έναν άλλο; Κλωνοποίηση & Επαναφορά!