Δίσκος κατάτμησης

Δεν εμφανίζεται η κάρτα SD του Steam Deck; Δοκιμάστε αυτές τις διορθώσεις