Συμβουλές δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας

Πώς να αφαιρέσετε το 'Ο υπολογιστής σας έχει υποστεί ζημιά από ύποπτα προγράμματα';