Ανάκτηση δεδομένων

Πώς να δημιουργήσετε ένα πρότυπο στο Microsoft Word Excel PowerPoint;