Συμβουλές Δημιουργίας Αντιγράφων Ασφαλείας

Πώς να διορθώσετε τον κωδικό σφάλματος 0x8007025D κατά την εγκατάσταση των Windows;