Ανάκτηση δεδομένων

Πώς να επαναφέρετε τους φακέλους αρχείων από μια προηγούμενη έκδοση