Ανάκτηση δεδομένων

Πώς να σταματήσετε τη μεταφόρτωση ενημερώσεων σε άλλες συσκευές στα Windows 11 10;