Ανάκτηση δεδομένων

Πώς να συγχωνεύσετε ή να αφαιρέσετε τη συγχώνευση κελιών στο Excel (χωρίς απώλεια δεδομένων);