Βάση Γνώσεων

Τι είναι ένα αρχείο MTS; Πώς να το ανοίξετε και πώς να το μετατρέψετε;