Βιβλιοθήκη Wiki Minitool

Τι είναι το Part Reserved Partition και μπορείτε να το διαγράψετε; [MiniTool Wiki]