Δίσκος κατάτμησης

Επιλύθηκε: QuickBooks Δεν υπάρχει αρκετός χώρος στη μονάδα δίσκου C