Ανάκτηση δεδομένων

Τι είναι το Excel Formula; Πώς να χρησιμοποιήσετε τύπους στο Microsoft Excel;