Δίσκος Κατάτμησης

[Διορθώθηκε] VMware: Απαιτείται ενοποίηση δίσκων εικονικής μηχανής