Βιβλιοθήκη Wiki Minitool

Τι είναι η άμεση πρόσβαση στη μνήμη (DMA) και πώς λειτουργεί; [MiniTool Wiki]