Κέντρο Ειδήσεων Minitool

Τι είναι το Κέντρο ελέγχου ETD και πώς να το αφαιρέσετε; [MiniTool News]