Κέντρο Ειδήσεων Minitool

Τι είναι το HxTsr.exe στα Windows 10 και πρέπει να το καταργήσετε; [MiniTool News]