Συμβουλές Δημιουργίας Αντιγράφων Ασφαλείας

Τι είναι ο ιός Powershell.exe και πώς να το ξεφορτωθείτε; [Συμβουλές MiniTool]