Βιβλιοθήκη Minitool Wiki

Τι είναι το SDRAM (Σύγχρονη δυναμική μνήμη τυχαίας προσπέλασης); [MiniTool Wiki]