Δίσκος κατάτμησης

Γιατί το Samsung 980 Pro έχει αργή ταχύτητα εγγραφής και πώς μπορεί να το διορθώσει;