Συμβουλές δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας

Αποτυγχάνει η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας κατάστασης συστήματος Windows Server; Φτιάξ'το τώρα!